GO TO STARTPAGE
Vi studerar svenska!

DN RIKSDAGEN STADSMUSEET BRANDKÅREN KULTURHUSET VÄRTAVERKET SKANSEN STADSVANDRING Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - SkansenRassarin, en framgångsrik
yrkeskvinna!

S

T

U

D

I

E

B

E

S

Ö

K

DAGENS NYHETER (DN)

Besök på
Dagens Nyheter


Vi väntar på att
skriva löpsedlar!

SVERIGES RIKSDAG

Vid allmänhetens entré, Riksdagen

TVÅ BLIVANDE
RIKSDAGS-
LEDAMÖTER?

STOCKHOLMS
STADSMUSEUM


Vid Katarinahissen

Stadsvandring på Södermalm

Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen

S

T

U

D

I

E

B

E

S

Ö

K

KISTA
BRANDKÅR
Hjälp! Det brinner
Ring 112!
KULTURHUSET
SERGELS TORGBesök på Kulturhuset

VÄRTAVERKET
LIDINGÖStudiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen

S

T

U

D

I

E

B

E

S

Ö

K

STADSVANDRING OCH
SKANSEN FRILUFTS-
MUSEUM


Utanför
Stockholms slott


Älvrosgården på Skansen
STADSVANDRING I
SOMMAR-STOCKHOLM!
Till minne av Ahmeds far.
Vårt varma deltagande.


Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen Studiebesök på Dagens Nyheter - Riksdagen - Stockholms Stadsmuseum vid Slussen - Kista brandkår - Kulturhuset - Värtaverken - Skansen